Adega Cooperativa de Guimaraes

Adega Cooperativa de Guimaraes

Cooperativa de Guimarãesin osuuskunnan perustivat 82 viininviljelijää vuonna 1963. Tavoitteena oli saada alueen viineille huomiota ja keskittää yhteistyössä markkinointia. Osuuskunnan ilmeisten etujen ansiosta Adega Cooperativa de Guimarães kukoistikin ja siihen oli liittynyt nopeasti 250
Guimarãesin kunnan viininviljelijää.  Alueen maatalouden kannattavuus heikkeni 1970-luvulla ja 1980-luvulla, mikä johti useasti
viininviljelytoiminnasta luopumiseen ja tämä heijastui osuuskuntatoiminnan edustavuuteen ja toimintaan.
Viinintuotannon suosio kasvoi taas 1990-luvulla ja Vinho Verden tuotannon taloudellinen potentiaali huomattiin. Samaan aikaan investoitiin uusiin, nykyaikaisiin tiloihin ja laitteistoihin, jotka pystyivät hyödyntämään täysimääräisesti viinirypäleiden laadun. Täydentävinä palveluina osuuskunta tarjoaa mm. teknisen avun viinitarhoille,
viinitarhojen muuntamisen suunnittelun sekä uusien istutuksien investointiavustukset. Vinho Verde on Portugalin pohjoisin ja suurin viinialue. Viljelyalaksi on rekisteröity 58.000 ha, mutta todellisuudessa se lähenee 70.000 ha. Alue on Portugalin vehreintä ja siellä sataa jopa
150-200 cm vuodessa. Maaperä on niukkaa hiekkaista graniittia ja pintamaa on ohutta. Alueen tunnetuin viini kantaa samaa nimeä kuin aluekin Vinho Verde. Vihreän viinin alueella viininviljelyllä on pitkät perinteet. Jo 1100-luvulla viinistä tuli tärkeä alueen vientituote ja se
olikin ensimmäinen Euroopan markkinoille myyty portugalilainen viini.

Tuotteemme tältä tuottajalta

    Näytetään ainoa tulos